An fhadhb is mó ó thaobh Ospidéal an Chlocháin ná nach bhfuil fís ag an FSS é a choinnéáil ar oscailt mar ospidéal dar leis an Teachta Dála Catherine Connolly. Preasráiteas – 12 Márta 2024

Dheimhnigh an Teachta Dála Catherine Connolly go bhfuil sí céad faoin  gcéad taobh thiar de mhuintir an Chlocháin agus an ceantar máguaird maidir leis an bhfeachtas atá ar siúl acu chun an tOspidéal Ceantair a choinneáil ar oscailt. Faraor géar tá an t-ospidéal faoi bhagairt dúnadh le breis is dhá bhliain anois agus réimse leathan cúiseanna tugtha ag an FSS maidir leis an dúnadh. San áireamh tá Easpa foirne, easpa éilimh agus aighneas tionsclaithe. Tá an t-ábhar seo ardaithe go mion minic ag an TD sa Dáil, ach go háirithe le déanaí an tseachtain seo caite. Mar fhreagra ar Shaincheist Thráthúil an Teachta ar an ábhar, d’admhaigh an tAire StáitContinue Reading

Catherine Connolly TD criticises lack of vision on the part of HSE and Government with regard to Clifden District Hospital. Press Release – 12th March 2024

Deputy Catherine Connolly fully supports the people of Clifden and surrounding areas in their call for the retention and full operation of Clifden District Hospital. Unfortunately, this hospital has been under constant threat of closure for over 2 years now, with a variety of reasons given for the threatened closure, including staffing levels, an alleged lack of demand, and a union dispute. Deputy Connolly has raised this matter consistently in the Dáil, with the most recent occasion being last week. In response to Deputy Connolly’s topical issue, in which she raised the recent closure of the hospital, the Minister of State honestly admitted that she herself had not been madeContinue Reading

Léiríonn an Teachta Dála Catherine Connolly imní mhór faoi mhoilleanna san athbhreithniú reachtúil ar reachtaíocht 2017 a dhéanann coir as gnéas a cheannach. Preasráiteas – 29ú Feabhra 2024

Léiríonn an Teachta Dála Catherine Connolly imní mhór faoi mhoilleanna san athbhreithniú reachtúil ar reachtaíocht 2017 a dhéanann coir as gnéas a cheannach. Dúirt an Teachta Dála Catherine Connolly gur cúis mhór imní iad moilleanna leanúnacha an Rialtais ina athbhreithniú ar Chuid 4 den Acht um an Dlí Coiriúil (Cionta Gnéasacha), 2017. Cuireadh tús leis an reachtaíocht, a dhéanann coir as gnéas a cheannach agus thionscnaíonn pionóis níos troime as ucht “bainistiú drúthlainne”, áit a n-oibríonn 2 oibrí gnéis nó níos mó ón áitreabh céanna, i mí an Mhárta 2017. Mar chuid den reachtaíocht, tá dualgas ann go n-ullmhófar tuarascáil laistigh de 3 bliana ó thosach feidhme na reachtaíochta, lenaContinue Reading

Catherine Connolly TD expresses serious concern over delays in the statutory review of the 2017 legislation criminalising the purchase of sex. Press Release – 26th February 2024

Deputy Catherine Connolly said that the Government’s ongoing delays in its review of Part 4 of the Criminal Law (Sexual Offences) Act 2017 are a cause of serious concern. The legislation, criminalising the purchase of sex and introducing heavier penalties for “brothel keeping”, which is where 2 or more sex workers work from the same premises, was commenced in March 2017. Included in the legislation is an obligation for a report to be prepared within 3 years of commencement of the legislation, including information on arrests and convictions and an assessment of the operation of the legislation on the safety and well-being of sex workers. Now, almost 7 years afterContinue Reading

Imní mhór léirithe ag an Teachta Dála Catherine Connolly maidir leis an moill do-ghlachta ar sheachadadh Scéim Faoisimh Tuilte Chathair na Gaillimhe, Coirib go Cósta. Preasráiteas – 15 Feabhra 2024

Dúirt an Teachta Dála Catherine Connolly gur údar mór imní iad na moilleanna a leanann maidir le seachadadh an chláir leasaithe de Scéim Faoisimh Tuilte Chathair na Gaillimhe, Coirib go Cósta, agus gur gá tabhairt faoin fhadhb ar bhonn práinne. Mar fhreagra ar an gceist is déanaí a chur an Teachta Dála Connolly ar an ábhar, dúirt an tAire Stáit le freagracht d’Oifig na nOibreacha Poiblí Patrick O’Donovan, go bhfuil sonraí maidir leis an gclár leasaithe, a bhí faoi athbhreithniú le breis is bliain anois mar gheall ar mhéadú ar scála na scéime, le teacht sna seachtainí atá romhainn. Tugadh an chéad tréimhse de 2023 mar amlíne ar dtús chunContinue Reading

4 Commerce House, Flood Street, Galway.
Tel: 091-567870
Dublin Office Tel: 01-6184411