Ba chóir don rialtas Gaillimh a roghnú mar thogra faoi leith chun dul i ngleic le hathrú aeráide

Le linn ceisteanna don Taoiseach sa Dáil Dé Máirt, d’iarr an Teachta Dála Connolly ar an Tánaiste (Simon Coveney TD in áit an Taoisigh) Gaillimh a roghnú mar thogra faoi leith – cathair ghlas a dhéanamh de a bheidh ina heiseamláir agus ina treoirphlean do chathracha eile sa tír amach anseo ó thaobh athrú aeráideContinue Reading

Óráid an Teachta Dála Catherine Connolly agus Seachtain na Gaeilge 2019 á céiliúradh sa Dáil

Fáiltím roimh an deis páirt a ghlacadh sa seisiún seo agus ráitis faoin nGaeilge á ndéanamh ag baill na Dála. Is mór an trua é, áfach, go bhfuil gá le seisiún mar seo chun aird a tharraingt ar ár dteanga dhúchais agus léiríonn an gá seo go bhfuil dúshlán mór os ár gcomhair chun labhairtContinue Reading

Fáiltíonn an Teachta Dála Connolly roimh chruinniú Bhord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin

Dúirt an Teachta Dála Connolly go bhfuil sí sásta a chloisteáil go mbeidh Bord Oideachais agus Oiliúna na Gaillimhe agus Ros Comáin ag reáchtáil cruinnithe phoiblí anocht maidir le dúnadh Ionad Theagmháil na nÓg i dTír an Fhia. Dar leis an Teachta Dála Connolly, tháinig an cinneadh aniar aduaidh uirthi agus ar mhuintir an cheantairContinue Reading

Ionad Theagmháil na nÓg

Tá cruinniú iarrtha agam le Príomhfheidhmeannach Bhord Oiliúna agus Oideachais na Gaillimhe maidir leis an gcinneadh chun Ionad Theagmháil na nÓg a dhúnadh. Tháinig an cinneadh seo aniar aduaidh orm agus ar mhuintir an cheantair toisc gur tugadh gealltanais anuraidh go ndéanfar taighde ar chuile fhéidearthacht chun an áit a choinneáil oscailte. Ní fhaca méContinue Reading

Ongoing closure of theatres at Merlin Park hospital unacceptable

Despite all the assurances and promises given it now seems that 1500 people are still waiting for orthopaedic surgery at Merlin Park Hospital. This situation was confirmed in a letter to Minister Harris and copied to local TDs on January 23rd from a consultant surgeon as one of a group of ten orthopaedic surgeons. TheContinue Reading

4 Commerce House, Flood Street, Galway.
Tel: 091-567870
Dublin Office Tel: 01-6184411